The 23rd Northern Research Basins Symposium in Sweden from August 20-25, 2023 (https://nrb23.se/).

Dates and venues

The 23rd NRB will start on a Sunday, in the Krycklan catchment—globally, one of the most instrumented watersheds located in the boreal region not far from the Baltic Sea. After two days, we will travel to the UNESCO biosphere reserve Vindelälven Juhttátahkka— one of Europe’s largest nature reserves (see map below).

Main themes:

  • impacts of global warming on the water cycle in northern environments, e.g., changes in the snowpack, glacier recession, permafrost thaw and wildfires 
  • land-use changes, e.g., mining, logging, dam building
  • long-term effects of past legacies and remediation strategies, e.g., peatland drainage/restoration
  • impacts of environmental changes on the livelihoods of indigenous Sámi people

The 23rd NRB“Northern Hydrology in Transition”will provide an engaging conference experience with excursions, outdoor poster sessions and discussions on the status and future of northern hydrologic systems. The symposium aims to assemble scientists and stakeholders from all disciplines relevant to water cycle changes and associated biochemical cycling in high-latitude regions.

 

 

Kurser i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Anmäl dig till SMHIs kurs i klimatanpassning för dig som arbetar med eller har skog. Du får under kursen verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring. Kursen innefattar en kursdag runt klimatanpassning och hur man i praktiken kan ta fram en klimatanpassningsplan och en kursdag men inspirationsexkursion. För detaljer om respektive exkursionsdag se kursprogram på smhi.se.

 

Konferensavgifter:

  • Kurs 2 dagar inkl boende med middag : 500 SEK (inkl moms)

Övrig information

  • Sista dag för anmälan och betalning 30 dagar innan respektive kurstillfälle
  • Din anmälan är bindande, det vill säga ingen återbetalning av konferensavgifter sker vid avbokning. Det går dock bra att byta konferensdeltagare till någon annan inom samma organisation.

Gör betalning först. Klicka på kursen till vänster så kommer man till betalningsfliken.